Välkommen till Betelkyrkan i Örebro

– Mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –


Om oss
Vår församling tillhör Equmeniakyrkan och har våra rötter i Svenska Baptistsamfundet, men dagens församlingsmedlemmar har många olika bakgrunder och representerar flera andra kristna samfund.

Varje vecka strömmar flera hundra personer genom Betelkyrkan för att delta i församlingens olika aktiviteter, få musikundervisning eller hyra lokal för någon sammankomst.

VÄLKOMMEN TILL BETELKYRKAN I ÖREBRO

Styrelsemöte

Styrelsemöte i Betelkyrkan Om du vill meddela något till styrelsen, skicka ett mejl till ordforande@betelkyrkan.se

Vasakyrkan

Gemensam expedition i Vasakyrkan

Varje onsdag förmiddag mellan 10-12 möts pastorer, diakon och ungdomsledare i Equmeniakyrkans församlingar i Örebro till gemensam expedition i Vasakyrkan

Studiestund

Läxhjälp i Betelkyrkan varje torsdag från kl 16

Betelkyrkan

Ungavuxnagrupp

Varannan torsdag samlas vi för hemgrupssgemenskap riktat för dig som är mellan 18-25 år. Vi träffas i Betelkyrkan kl 17.30 för middag, följt av undervisning från alpha och sedan har vi andakt tillsammans. Detta riktar sig både till dig som funnits…

Scout

Scouterna möts enligt sin terminsplanering. Från 8 år Läs mer här BETELSCOUT

Promenadgemenskap

Vi möte på måndagförmiddagar till promenadgemenskap. Vi möte kl 10.00 och promenerar cirka en timme. Efter det fikar vi tillsammans i Betelkyrkan och avslutar med andakt.

Länkar:

Equmeniakyrkan nationellt