Åtgärder för att spara el

Dyr el och samtidigt målmedveten satsning på en ”grönare kyrka”.

Nu har regionens energirådgivare varit på plats och inspekterat kyrkans el-användning.

– Vi har fått flera bra tips på hur vi kan minska på elkonsumtionen, säger Gunilla Lillhager som är med och  driver på i arbetet med ”grön kyrka”.

Ja, vad kan man göra för att spara elektricitet i kyrkan – utan att verksamheten blir lidande?

En inte helt enkel fråga. Men berättigad. El har ju blivit en minst sagt dyr historia för de flesta. Betel inget undantag.

Och nu vill församlingens styrelse ligga i framkant och arbeta för att minimera elåtgången, som en del i arbetet för en grönare kyrka. 

Dessutom finns det ekonomi i det hela. Vi ska ju inte elda för kråkorna, som det heter.

GEDIGEN GENOMGÅNG

Nyligen gicks kyrkan igenom av regionens energirådgivare tillsammans med några av församlingens egna elkunniga. En gedigen genomgång.

Det blev en inspektion från djupaste källarvalvet till övre salen. 

Vad är bakgrunden, Gunilla Lillhager?

– Först ska jag säga att det var på initiativ från klimatgruppen som styrelsen beslöt att energirådgivarna skulle tillfrågas om kyrkans el- och fjärrvärmeåtgång kunde minskas på något sätt.

– Sedan fick vi besök av två rådgivare som gick igenom kyrkan tillsammans med några från fastighetsrådet och klimatgruppen.

Och vad ska ni gå vidare med?

– Några punkter är att vi ska mäta innertemperaturen i flertalet rum och se hur den ändras utifrån utetemperatur,   för att se hur termostaterna ska stå.

– Ventilation behöver vi lära oss mer om. Vidare isolera en del rör i pannrummen för att minska värmeförluster.

FORTSATT LAMPBYTE

Kan solceller vara något?

– Det ska undersökas. Solceller på Arkens tak kan vara ett alternativ.

Hur är det med belysningen?

– Vi ska fortsätta byta till ledlampor och eventuellt byta all armatur i cafésalongens tak i nedre våningen i Centrumgården.

Andra saker som diskuterades var att sätta in isolerglas i vissa utrymmen där värme läcker, till exempel expeditionerna. Rådgivarna kommer tillbaka och gör nya mätningar när det är kallt ute.

Rolf Johnsson