Beteldagar på Uskavi

Kanske dags att redan nu vika någon dag, eller några dagar, i Uskavi i sommar. Betel kommer nämligen att svara för programmet under ett par dagar.

Sköna Uskavi i norra länsdelen kommer att under flera sommarveckor ha anknytning till Equmeniakyrkorna i Örebro. De ansvarar nämligen för programverksamheten när sommaren är som bäst.

3 till 9 juli kommer Magnus Kronberg att befinna sig på Uskavigården.

– Onsdagen den 5 juli har vi hand om sommarprogrammet. Söndagen 9 juli ansvarar vi för gudstjänsten. De övriga dagarna lägger jag en del av min semester som sommarpastor på Uskavigården på Uskavi, och finns  alltså på plats. Mitt jobb under veckan är att finnas till hands för själavård, samtal och andakter. Självklart hälsar jag alla varmt välkomna.

Betlehemskyrkan och Betaniakyrkan i Örebro har förlagt hela sin verksamhet till Uskaviveckan före och veckan efter så det bådar gott vad gäller variation på gudstjänster och sommarkvällarnas program.

Värt att notera kan också vara att Hagakyrkan i Örebro har ”Sommarkväll i Haga” alla söndagar under högsommaren.

Den ekumeniska höststarten i Stadsparken är i år framskjuten en vecka och har datumet 20 augusti.

Men före det möts equmeniafolket i Hagakyrkan den 16 april under mottot ”Färdplan”. Gott och blandat kommer att medverka.

Rolf Johnsson

Foto Rolf Johnsson