Mikael Tellbe Betelgäst

”Nya bibelöversättningen ska vara färdig hösten 2026”

Hösten 2026. Då kommer nya bibelöversättningen, Nya testamentet i ny språkdräkt.

– Kommer att ligga nära källspråket plus att vara ett levande målspråk.

Det säger Mikael Tellbe (62), som arbetar med att översätta Nya Testamentet.

– Ett direktiv är att ta bort onödig maskulinitet. Men inga  hen-ord.

Mikael Tellbe var gäst på Betelträffen och intervjuades inför 25 personer av Lars-Åke Stenström.

Bibeln har hittills haft svenska staten (regering och riksdag) som beställare. För att inte tala om våra kungar. Gustav Vasas bibel (Nya Testamentet 1526), Karl XII:s bibel, och så vidare…

– Men nu är det Svenska Bibelsällskapet som ger uppdraget. Och där ingår alla kyrkliga samfund.

Allt ändrades när Svenska kyrkan skiljdes från staten år 2000.

BIBELN KOM ÅR 2000

När kom senaste officiella översättningen?

– År 2000. Då ingick Nya Testamentet, som var översatt 1981. Nu blir det uppgraderat. Språket utvecklas ju en hel del på de 45 åren till 2026. Man kan säga att det blir en på samma gång strikt och aktuell översättning.

Boråsfödde Mikael Tellbe är teologie doktor i exegetik,  uttolkning av bibliska texter. Har gett ut flera böcker, bland andra ”Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?”

Han arbetar nu på Akademin för ledarskap och teologi, tidigare Teologiska högskolan.

– Jag minns själv när jag ivrigt fördjupade mig i Nya Testament vid 80-talets början och det kom en ny  översättning. Det var lite ”störande”, säger han och småskrattar. Invanda mönster är inte lätta att ändra.

VARFÖR EN NY?

Men varför en ny tolkning?

– Av fyra skäl. För det första är nuvarande Nya Testamentet redan en över 40 år gammal översättning. För det andra utvecklas språket hela tiden. För det tredje görs ständigt nya bibelvetenskapliga rön. För det fjärde har vi ett nytt översättningsideal.

– Ett exempel på språkets utveckling. Idag säger vi far, inte fader.

– Och det ska ju vara någon skillnad när man ger ut en ny bibel, säger Mikael Tellbe och ler. 

Finns originaltexter?

– Nej, inte någon. Men 5.000 kopior av Nya Testamentet. Dessutom 25.000 antika handskrifter på olika språk och dialekter. 

– Som bibelläsare är man alltså alltid indragen ett tolkningsarbete. Och visst kan det bli många  diskussioner. Grekiska ordet för fred och frid är det samma. Likadant med prövning och frestelse.

SKA BLI KLARA

Blir ni klara till 2026?

–Det jobbar vi på. Jag ingår i en grupp med sex primäröversättare. Vi lämnar över till nivå två – en redaktionskommitté med språkkunniga och teologer – som skickar tillbaka texterna till oss. Sedan går de vidare till nivå tre med externgranskare. På nivå fyra kommer litteraturvetare och andra kyrkor in med synpunkter. Den femte nivån, där tar styrelsen beslutet om utgivning. Vi är på nivå två nu.

Stort intresse i samhället?

– Jag möts av stort intresse, främst förstås av kyrkfolk, men även utanför kyrkan. Det finns givetvis även de som säger ”Behöver vi en bibel till?”

– Notera att det är kyrkan, inte staten, som tar initiativet här.

MINDRE MASKULINITET

Svårast?

– Att både ligga nära källspråket och ha ett levande målspråk. Strikt och aktuellt på samma gång. Att översätta heliga texter är alltid känsligt.

Och hur var det nu med att ta bort onödig maskulinitet?

– Exempel: ”Den som ber han får”. Det fungerar ju lika bra med ”Den som ber (den) får”. Det finns många onödiga han. 

– Vi lyfter in systrarna mer. Bröder och systrar. Men vi ska inte göra Bibeln könsneutral, ingen hen-bibel.

– Vi är alltså uppmärksamma på det här, det ingår som ett av de nio direktiven i arbetet.

Rolf Johnsson

Lars-Åke Stenström frågar ut Mikael Tellbe på Betelträffen . Han har ett CV som innehåller orden pastor, teologie doktor, lektor och bibelöversättare