Person som läser bibeln

Örebro Första Baptistförsamling

Om Betelkyrkan

Mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

Vår församling, Örebro första baptistförsamling, grundades år 1854. Den nuvarande kyrkobyggnaden, Betelkyrkan, invigdes år 1876. Församlingen har under sin historia utmärkts av många människors engagemang och haft många goda ledare. Sången och musiken har haft en framträdande plats. Barn- och ungdomsarbetet prioriterades tidigt. Församlingen har präglats av öppenhet och av praktisk vardagskristendom.

Församlingen är Kristi kropp, där gudomligt och mänskligt möts. Församlingen möts regel­bundet till gudstjänst där Guds ord och evangelium delas, dop äger rum och nattvard firas.  Kristus blir synlig genom de troendes gemenskap och i församlingens uppdrag att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. Församlingen är självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen verksamhet samtidigt som den är en del av kyrkosamfundet Equmeniakyrkan.

Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen ger även möjlighet till medlemskap i väntan på dop. Medlemskapet har giltighet i hela Equmeniakyrkan. 

Vi är människor som möter både glädje och bekymmer. En del av oss är frimodiga och talföra, andra blyga och försiktiga. Några är konservativa, andra radikala. Vi önskar att vår församling ska vara en plats där vi möts med ömsesidig respekt. Vi har ett gemensamt, att vi har upptäckt något avgörande: Gud älskar världen och han söker gemenskap med oss människor. I Jesus Kristus har han kommit oss nära. Detta är vår djupa glädje i livet. 

Utifrån troheten till Jesus Kristus vill vi vara öppna för nya möjligheter och behov.