Skönt komma igång igen

Pandemin tycks ha nått sin kulmen och det mesta går åt rätt håll. Under dryga två år i skuggan av Coronan har alla kyrkor fått ställa in, ställa om, tänka nytt.

– Men nu är det skönt att vi börjar komma igång igen efter pandemin, och det rejält, säger Betels tre ordförande samfällt till Liv i centrum.

Två annorlunda år ligger bakom oss nu. Tunga år. Vi, Betel, har fått ställa om, precis som alla andra kyrkor. Live-upplevelser har i många fall ersatts av webb-sända gudstjänster.

Det har gått det också, absolut. Men…

– Nu är vi gång med fler och nya mötesplatser, säger Anders Hedqvist till Liv i centrum.

– Känns väldigt roligt att få trampa på gasen igen och visa vilken fin mötesplats Betel är.

– Och vi är verkligen laddade för att Betel ska satsa  framåt på flera sätt.Det var 2020 som de tre ordförandena valdes. Om det säger Monika Hagvall:

– Känns bara bra. Vi delar på uppgifterna, har lite olika roller. Det funkar alla tiders.

Balansgång gäller

Tomas Isacson håller med, och tillägger:

– Å ena sidan finns det en längtan efter att träffas igen. Å andra sidan har många av oss, ja i hela samhället, vant oss vid under par år nu att leva mer tillbakadraget och isolerat. 

– Det är alltså en balansgång, som jag upplever det, där vi fått andra rutiner, men där det nu gäller för oss i kyrkan att komma tillbaka till full verksamhet. Men vi är på god väg.Optimism, frågar jag?

– Absolut. Vi saknade det fysiska mötet under pandemin, och där upplever vi i styrelsen att det finns en inneboende längtan efter att ses igen. Där ser vi stora möjligheter.

Torsdagar i fokus

Monika Hagvall säger så här:

– Skönt att det värsta med pandemin är över, även om vi fortfarande ombeds tänka på att hålla ett visst avstånd.

– Personligen känner jag starkt för vår nya satsning med torsdagsträffar. Till hösten kommer vi att ha rejält fokus på dessa.

– Dit kan alla som vill komma, och det kommer att vara öppet för flera trivsamma aktiviteter.

De tre ordförandena ser också fram mot församlingshelgen 3-4 september. Bussresan går till Rimforsa och Liljeholmens folkhögskola.

– Ett slags rejält avstamp mot en, som vi hoppas, pandemifri vintersäsong.
Full fart på expeditionen

På församlingsexpeditionen hittar vi Gunilla Lillhager. Hon intygar också att det är febril aktivitet.

– Vi ser på expeditionen hur verksamheten ökar vecka för vecka. Det rullar verkligen på. Många mail kommer med olika frågor och många tittar också in på expeditionen för att höra sig för i olika ärenden.

– Sedan vill jag lyfta fram torsdagarna i kyrkan, med stickcafé, och musikskolans alla elever som både syns och hörs. Det här har satt extra snurr på livet i Betel.

Härligt.

Magnus Kronberg berörde i sin senaste predikan det kristna budskapets kärna, det som står sig både över pandemier och orostider:

– Att tro handlar om att lita på något. Och Gud släpper dig aldrig om du ger honom ditt ja. Vad vi ber om i Jesu namn, det ska vi också få. Nu ber vi om stor välsignelse i vårt fortsatta expansiva arbete i församlingen.

Rolf Johnsson