Den viktiga dörren

De står där vi dörren, varje söndag, och tar emot. ”De” är olika från gång till gång men budskapet är detsamma till alla som kommer fram till dörren: ”Välkomna till gemenskap och gudstjänst i Betel”.

Alltid. Det står i princip alltid någon, eller några, vid dörren till kyrksalen, och hälsar välkomna. Oas-grupperna ansvarar för den viktiga uppgiften.

Och runt hörnet står för det mesta Sven-Erik Hedengren  beredd att öppna fönstret för att släppa in kyrkklockornas ljud. Så har det ”alltid” varit, och ännu är. Dörrvärdarna och kyrkklockorna i symbios med varandra i ett varmt välkomnande.

GLADA ANSIKTEN

Det märks hur trevligt gudstjänstbesökarna tycker det är att mötas av glada ansikten som delar ut programbland och säger ”välkommen”.

De flesta som kommer skiner upp och byter några vänliga ord mot ett nytryckt programblad.

Det betyder alltså mycket att man möts av ett välkomnande i dörröppningen. Men hur mycket? Vi ställde frågan till tre i församlingens styrelse: vad betyder ett vänligt och varmt bemötandet i dörren?

Christina Holmqvist:

– Det betyder ofantligt mycket. Verkligen. Jag har faktiskt hört många som sagt det till mig. Sagt just att de känner sig välkomnade till Betel.

VIKTIGASTE POSITIONEN

Göran Lillhager:

– Det är en signal till besökaren om att ”Jag är synlig. Jag är viktig. Jag har en plats att fylla”. Kan inte nog betonas.

Monica Hagvall:

– Det är den viktigaste positionen inför gudstjänsten, att stå i dörren och välkomna. Mycket betydelsefull uppgift.

– Vi vill ha låga trösklar in i kyrkan. Alla ska känna sig välkomna. Viktigt att bli sedda, inte bara av Gud.

Man kan också säga så här; att ”stå på dörren” betyder i restaurangvärlden att man vaktar vid dörren för att hålla koll och släppa fram dom som passar in. Men att porta dom som inte gör det.

Tvärt om alltså i kyrkorna – ett välkomnande till alla.

Rolf Johnsson