Historia

DET BÖRJADE MED ETT DOP I LILLÅN.

Fem personer döptes av predikanten Ferdinand Hejdenberg en mörk höstnatt 1854. Det blev starten för Örebro första baptistförsamling.

1876 invigdes Betelkyrkan, den gula kyrkobyggnaden som används än i dag och 1964 togs Centrumgården i bruk. Lokalerna har under åren gradvis renoverats och anpassats för skiftande behov och är idag ändamålsenliga och handikappanpassade.

Betelkyrkan har i dag runt 400 medlemmar i olika åldrar.

Betelkyrkan skiljer sig till det yttre knappast från andra kyrkor. Betelkyrkan byggdes 1876 och är kyrka för Örebro Första Baptistförsamling som bildades 1854. Kyrkobyggnaden är en av de äldsta i Örebro och numera K-märkt. Församlingen är en av de allra tidigaste baptistförsamlingarna i Sverige. 

Örebro Första Baptistförsamling är den äldsta frikyrkan i Örebro och en av de äldsta i Närke. Den har fått vara moderförsamling till ett flertal andra församlingar i Örebro och Närke, detta är församlingar som idag tillhör Svenska Baptistsamfundet, Evangeliska frikyrkan och Pingströrelsen. Örebro Första Baptistförsamling var med och bildade Baptisternas Närkedistrikt 1862, en sammanslutning av baptistförsamlingar i Närke och tar ett stort ansvar i distriktets arbete idag. 

Det första baptistiska dopet förättas i Sverige 1848 och den första baptistförsamlingen bildas i Borekulla, Frillesås i Halland. År 1857 fanns det 21 baptistförsamlingar och den första allmänna konferensen hölls i Stockholm. Örebro Första Baptistförsamling var med och bildade Svenska Baptistsamfundet och tog ett stort ansvar i samfundets arbete. 

Numera tillhör Örebro Första Baptistförsamling Equmeniakyrkan.