OAS-grupper

Alla församlingsmedlemmar ingår i en OAS-grupp för omsorg och ansvar för praktiska uppgifter – en oas för näring, vila och gemenskap.

I grupper med ett tjugotal personer vill vi främja gemenskap mellan nya och gamla, yngre och äldre medlemmar. Här samordnas en rad uppgifter såsom medverkan i gudstjänst, kyrkvärdskap, städning och servering. 

Man avgör själv utifrån sin vilja och sina förutsättningar hur mycket man engagerar sig i gruppens gemenskap och ansvarsuppgifter. Man kan vara med i en OAS-grupp utan att vara församlingsmedlem. 

Varje OAS-grupp leds av minst en församlingstjänare, som är ansvarig för omsorgen, och en praktiskt ansvarig.

Vill du vara med i en OAS-grupp? Kontakta församlingsexpeditionen