Styrelsen

Församlingsstyrelsen

  • Monica Hagvall – Ordförande
  • Anders Hedqvist – vice ordförande
  • Tomas Isacson – vice ordförande
  • Ann-Charlotte Seger – kassör
  • Göran Lillhager
  • Christina Holmqvist
  • Susanne Leijonborg
  • Magnus Kronberg – Församlingsföreståndare, adjungerad

Uppgiften
Styrelsen väljs vid församlingens årsmöte. Dess uppgift är att planera och leda verksamheten, förbereda ärenden inför församlingsmötena och verkställa församlingens beslut. Styrelsen har hand om församlingens ekonomiska frågor, ansvarar för lokaler och annan egendom. Den är också personalansvarig. 

Sammanträden
Styrelsesammanträden hålls första måndagen i varje månad, minst 11 gånger per år samt om extra frågor kommer upp som inte kan vänta. Minst halva antalet ledamöter måste vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsför. 

Protokollen
Vid varje sammanträde förs protokoll som sedan förvaras på församlingsexpeditionen. Där kan de läsas av varje medlem som så önskar.