Gun-Britt har gjort 70 körår

– Tack för mig. Nu slutar jag. Men jag kommer att sakna den fina samhörigheten i kören.Det säger Gun-Britt Blomé som nu lägger av med att sjunga i kör – efter 70 år!

Det var en avskedsmåndag för 87-åriga Gun-Britt Blomé som med högburet huvud lämnade Equmeniakören. Och hon gör det efter att ha låtit sin röst höras i kör i 70 år nu.

– Det började i Ekeby lilla baptistförsamling. Året var 1952 och jag själv var tämligen ung. 1955 blev det Betelkören, som den då hette, och där jag blivit kvar sedan dess.

– Väldigt roliga år och det kommer att bli stor saknad efter kören hos mig. Men åldern tar ut sin rätt, jag har blivit lite vinglig och har inte samma ork att stå länge på podiet.

Roliga sångarminnen

67 av de 70 köråren har hon alltså gett till kören i Betel. Vi frågar henne om hon har något särskilt dråpligt minne?

– Vi hade förr en organist som hette Nisse Bengtsson. Han hade vid ett tillfälle med sig sin sjuårige son till mötet, som lovat sitta tyst.

– Men pojken var lite pratsam och väl hemma på kvällen får han bannor för att han pratat och inte skött sig. Någon stund senare hör pappan hur pojken sjunger i badrummet ”Då förlät han mig…”. Då var ju Nisse tvungen att också förlåta grabben.

– Andra fina minnen är när vi sjöng vid Örebro slott sista april.

Vi frågar också vilka körsånger som ligger Gun-Britt extra varmt om hjärtat?

– Gärna vårsångerna. De ger liksom ett extra hopp om ljus och liv.

Blom-igt årsmöte

För övrigt blev Equmeniakörens årsmöte ett blommigt möte. Gun-Britt Blomé avtackades med blommor. Det gjordes också Ingrid Blom efter sina många år i kören.Sångarna i kören andas nu morgonluft sedan pandemin tycks vara över och det är läge att både öva och sjunga på gudstjänster igen.Till ordförande för kören omvaldes Inga Carlsvärd. Kassören Björn Gobén omvaldes också liksom klubbmästaren Christina Gunnarsson.

Kören har en stabil ekonomi med runt 23.000 i kassan. Full ansvarsfrihet för styrelsen.

En som avtackades var också Kalle Hogman som av ålderssjäl lämnar kören. Från styrelsen fick han stora ord för sin uppmuntrande attityd under alla år.

– Ni är alla så livsviktiga sa Gunnel Sjöberg i sitt tal till kören och betonade att körsång ger energi, vilket är viktigt inte minst i dessa svåra tider.Och kanske Ingrid Blom sammanfattade det hela bäst när hon sa:– Det blir svårt nu att sitta i bänken och vara tyst.

Rolf Johnsson


Gun-Britt Blomé har sjungit i kör i 70 år nu. Här i övningsbänken.
Körledare och körnestor på bild. Gunnel Sjöberg uppskattar Gun-Britt Blomés mångåriga insats.
Blommor till ”blommor”. Ordföranden Inga Carlsvärd flankeras av Gun-Britt Blomé och Ingrid Blom.