Intressant dialogpredikan

Dialogpredikan. Inte vanligt. Snarare ovanligt. Men nu möttes Magnus Kronberg och Åke Jansson i varsin blå stol på podiet och växelpredikade, eller snarare samtalade, över hur vi ska placera Bibelns texter i vår tid.

En av slutsatserna landade i Jesu ord om att inte oroa oss i onödan.

Många svåra frågor möter oss i vardagen och de är inte lätta att tackla. Det var de båda predikanterna överens om. Båda formade av 1900-talet. Åke Jansson med en bakgrund bland annat som pastor i Norrköping och Magnus Kronberg med erfarenhet av både arbete på missionsfältet och som församlingsföreståndare ”här hemma”.

LÄSER PÅ EN VECKA

Åke Jansson berättade att han läser in predikotexten en vecka i förväg, sedan låter han den, under veckan ”möta livet”, som han säger.

– Det kan bli rätt spännande.

– Men det är sannerligen ingen enkel fråga att översätta bibeltexterna till vår tid. Det har ju hänt så mycket sedan de skrevs.

– Att kunna förankra texterna i en nutida värld, fylld av teknik, jag det är inte alltid en lätt väg.

– Men framförallt behöver vi möta människor i en dialog om de svåra livsfrågorna. Tala med människor och i de vardagsnära samtalen och, när det passar, även lyfta in de andliga aspekterna.

JESUS OCH MARTA 

Samtalet bottnade i hur Jesus mötte Marta.

Där menade Magnus Kronberg att budskapet i det mötet var att Marta, som kom med sin oro till Jesus, inte skulle oroa sig för mycket.

– Men oron finns där, förstås. För framtiden, för ekonomin, för krig, för miljön… Stora frågor. Och vad ska hända när oron sköljer över oss? Där har vi åter Jesu ord om att du oroar dig för mycket.

– Samtidigt är en oro utan hopp förlamande. Oron måste mötas med hopp (Jesus) – och handling där vi vill göra något.

Åke Jansson:

– Oron måste förankras i min tro.

– Men svåra hinder finns på vägen. Det finns en övertro på våld, absolut, men hur gör vi med Ukraina-frågan? Ska vi skicka vapen dit, vid sidan om humanitära insatser? Inte enkelt. Ja, jag kanske måste acceptera våldet fast jag själv är emot det.

– Med den kunskap vi har idag så är bilderna annorlunda mot för bara några decennier sedan. Ett nyckelord här tycker jag är dialog. 

SAMTALA, SAMTALA
Magnus Kronberg:

– Jag har hittills inte mött någon som inte är intresserad av att prata, samtala. Men inte heller mött någon vars problem jag själv skulle vilja byta med. Och jag kan inte förstå när människor säger att ”jag har inget att komma med”. Det har alla, något att komma med, något att tillföra. Och de allra flesta är öppna för att söka svar på svåra frågor.

Åke Jansson:

– Jag har en livserfarenhet av att möta människor och där har det blivit många spännande möten under åren.

Magnus Kronberg:

– Min svärfar brukar säga: Om det du oroar dig för har en lösning, så behöver du inte oroa dig. Om det inte finns någon lösning, då behöver du heller inte oroa dig.

Åke Jansson:

– Vi ska vara lyhörda för vad Jesus säger, och han gör det alltid i en mild ton. Han är vägen för att stilla vår oro.

Dialogpredikan avslutades passande med orden i sången ”Det enda jag vet det är att nåden räcker…”.

Rolf Johnsson