Kör på sitt 155e år

154e året avverkat och nu är tidigare Betelkören, numera Equmeniakören, inne på sitt 155e år.

– Tycker vi är bra med tanke på vår ålder, säger körordföranden Inga Carlsvärd och ler.

Körledaren Gunnel Sjöberg:

– Finns ett stort sug efter att sjunga. Vi behövs.

Kören, som i nuläget har 45 sångare i sina rullor, har haft årsmöte. Där noterades bland annat glädjen över att åter ha kommit igång efter pandemin.

Inga Carlsvärd:

– Vi är så glada för vår kör. Det är ju många andra körer som lagts ned. Vi har väl varit igång alla de gångna 154 åren, med undantag då för dippen under pandemin.

– Och vi är jätteglada över att Gunnel fortsätter som ideell körledare i vår livsbejakande sångarskara.

– Det är rena hälsopillret att vara med här. Vi är lyckliga som får hålla på.

SEMLEFEST 

Årsmötet blev en riktig semlefest, årstiden till ära. God stämning när årsmöteshandlingarna lästes upp och full kontroll över både kassa och förtroendeuppgifter.

Sjungit har kören gjort vid flera tillfällen och nya är inplanerade.

Körstyrelsen, förutom Inga Carlsvärd: Christina Gunnarsson, Agneta Lindqvist, Lars Forslin, Börje Gobén, Anne Danielsson.

Årsmötet uttryckte även sorg och saknad över framlidna Eva-Lisa Röjmalm, Roland Almqvist och Kalle Hogman.

”Natten går mot sitt slut, dagen är nära. Morgon klär i ljus, lovar gott”. Det blev de hoppfulla minnesorden.

LIVSBEJAKANDE

Liv i centrum frågade Gunnel Sjöberg om stämningsläget i Equmeniakören.

– Fantastiskt läge. Mycket god stämning. Men så är ju körsång livsbejakande och ger massor av energi. En inspirerande kör. Rolig att leda.

– Sång ger så mycket. Lägg därtill budskapet som vi har i våra texter och vår musik. Jag menar att det finns behov av körsång mer än någonsin i dessa tider. Och självklart är fler välkomna att vara med oss.

Körens våravslutning blir 14 maj i gudstjänsten i Betel. Därefter final med utflykt till Hjälmargården med lunch och samkväm. Visst verkar det trevligt att vara med.

Rolf Johnsson