Ljuständning för hopp

När mörket sänker sig över världen tänder vi ljus i Betel. Vi tänder mot mörkret och för ett hopp om en bättre värld.

BKU-gudstjänsten lyfte denna söndag fram frågan om hur många prylar vi egentligen behöver i vårt dagliga liv? Hur mycket onödigt bär vi med oss genom livet?

Orosmolnen finns där. Inflation, dyra elräkningar, krig i Ukraina… Mörkret vill greppa oss. Då tänder vi hoppets ljus i Betel.

Det var en ström av kyrkbesökare till ljusbäraren, under gudstjänstens slutdel. Ljus tändes för fred, frid, tröst och hopp. 

För övrigt så var det här BKUs söndag. Kajsa Norins utgångstanke i predikan var vilka tre saker vi skulle ta med oss till en öde ö? Och det fanns ett bibliskt budskap bakom.

– Vi ska inte samla på oss mer än vi behöver. Inte ha saker för sakernas skull. Jesus själv kritiserade Mammon och använde sig av bilden hur svårt det var/är för en rik  att komma in i himlen.

BKU får lovord

Och apropå BKU så ställde Liv i centrum frågan till Torbjörn Holmqvist, som sitter i BKUs styrelse och kallar sig själv för överliggare, i det sammanhanget: Vilken betydelse har BKU idag?

– Betyder mycket för församlingens barn- och ungdomsarbete. Mitt svar är att BKU fyller en viktig funktion, och för mig personligen är det även förknippat med många glada minnen.

Det är ju en egen förening. Är det viktigt?

– Jajamen. Det är då tydligt med vem man vänder sig till  när det gäller församlingens barn- och ungdomsfrågor. Det finns en styrelse, det finns ett ansvar.

Framtidsvisioner för BKU?

– Kanske ännu mer öppenhet. Det kan kanske bli samarbete med idrottsföreningar, City Örebro eller andra… Scouterna kan knyta utåtriktade kontakter där vi är en del av civilsamhället.

Hur många BKU-are är ni idag?

– I dagsläget runt 40-50. Och vi har väldigt trevligt. Flera är välkomna i församlingens härliga barn- och ungdomsarbete.

Rolf Johnsson

Kajsa Norin med en rad prylar som man kanske inte i första hand prioriterar som ensam på en öde ö.
Ljudgänget på BKU-söndagen. Nygifte Daniel Krieg tillsammans med Olle Rydén och Joel Hagvall.
Sven-Erik Hedengren tänder ett hoppets ljus.
Magnus Östlund tänder ett ljus mot mörkret.
Göran Lillager vid ljusbäraren.
Torbjörn Holmqvist, BKU-veteran.
Ida Hagvall sjunger, Börje Ström vid pianot.
Ett ljus tänds för fred och frihet.