Martin Luther King i fokus

Martin Luther King Jr. var ämnet när Sören Carlsvärd höll föredrag på Betels ”öppna hus” på torsdagskvällen.

– Martin Luther Kings budskap är högaktuellt i vår tid. Fred och försoning istället för hat.

En kväll med Martin Luther King i fokus. Det samlade 20-talet åhörare när Sören Carlsvärd berättade om baptisten, predikanten, mästerlige talaren, medborgarrättsaktivisten och fredspristagaren från Atlanta i Georgia USA. Född 1929.

Det blev en högintressant föreläsning om en man som sådde fröet till en bred medborgarrättsrörelse som på ett dramatiskt sätt lyfte fram de svartas svåra situation i USA under efterkrigstiden och framåt.

HAT BLEV KÄRLEK

Sören Carlsvärd gjorde en exposé över Martin Luther Kings liv. Från hans barndom, där han chockerad fick klart för sig att hans vite kompis inte länge kunde leka med Martin eftersom han var färgad.

Då bestämde sig lille Martin för att hata vita. Men så blev det inte.

– Hans föräldrar talade om för honom att det var hans kristna plikt att älska vita.

Resten är, som man säger, historia. Men vilken historia! Han var baptistpastor när Rosa Park 1955, i Montgomery, som svart kvinna, satte sig på bussens säten reserverade för vita.

Det blev en explosion i det amerikanska samhället som så småningom skulle leda till dramatiska förbättringar för de svartas rättigheter i ett segregerat USA.

VÄRLDSBERÖMT TAL

Martin Luther King gick i frontlinjen och när vi kommer fram till 1963 är 200.000 människor på marsch till Washington. Där, framför monumentet med George Washington, håller Martin Luther King sitt berömda och retoriskt hyllade tal: ”Jag har en dröm”.

Detta enastående tal resulterade så småningom i en rösträttsreform 1964. Martin Luther Kings kamp mot segregation, fattigdom och krig gav frukt.

Men det blev också hans död. I april 1968 mördades han utanför ett hotell i Memphis. För en del militanta vita hade han blivit ett hot.

Dagarna innan sin död hade han sagt: ” Visst vill jag leva länge, men… Framför allt vill jag göra Guds vilja. Jag har varit uppe på bergets topp och sett Guds rike. Det är viktigare än att leva länge”

Han anade sitt slut.

Men före det fick han 1964 Nobels Fredspris. Ett kvitto på att han gjort rätt.

BAPTIST MED PRINCIPER

Sören Carlsvärd betonade Martin Luther Kings koppling till baptismen.

– Det är angeläget att uppmärksamma hans tal som lyfte fram att vi alla är skapade till att vara lika värda. Detta trots att vi kan ha olika politiska uppfattningar, ha olika syn på religion, olika sexuell läggning och så vidare.

– Det här är även en av baptismens grundpelare – allas lika värde.

– Baptister har genom historien alltid kämpat för religionsfrihet. Gud är större än våra åsikter. Bibelordet ”Allt vad ni vill att människor ska göra för er, ska ni göra för dem” är mer levande än någonsin. 

– Martin Luther Kings ord om att mörker inte kan fördriva mörker säger det mesta. Hans budskap är högaktuellt i vår tid, när vi omges av krig och hat på flera håll.

2002 initierades Martin Luther King-priset som delas ut tredje måndagen i januari. Svenska Baptistsamfundet  och Kristna fredsrörelsen var stommen från början. Idag har priset koppling till Equmeniakyrkan, Kristna fredsrörelsen och Sveriges kristna råd.

– Hans dröm om en värld där inte hat och våld underblåses, är värd att kämpa hårt för.

Rolf Johnsson