Nyckelfonden i fokus

Nyckelfonden har sedan starten 1989 dragit in över 200 miljoner kronor till banbrytande forskning inom vård och medicin. Grundtanke: regional forskning gynnar även regional och lokal vård.

– Flera regioner i landet är imponerade av vad vi bidragit med här och hör sig om hur vi jobbar.

Det säger Marie Svensson, stiftelseansvarig för fonden.

Nyligen var hon gäst på Betelträffen där Lars-Åke Stenström höll i trådarna.

BONDDOTTER FRÅN ÖSTERGÖTLAND

Hon börjar bli varm i kläderna nu, Marie Svensson, efter knappa året som motor i stiftelsen Nyckelfonden med operativt centrum i USÖ.

Bonddottern från Vikbolandet, som gått den hårda vägen med arbete på föräldragården parallellt med universitetsstudier, har nu axlat ansvaret att föra ut Nyckelfondens idé och budskap.

1989 gick startskottet där flera aktörer såg behovet av bred forskning på lokal nivå.

– Vi är unika, absolut. Vår idé är att forska regionalt och sedan ge resultaten tillbaka till dem som bor i länet.

PATIENTNÄRA ARBETE

Vari består det unika?

– Att vi inte låter våra insamlade medel gå till exempelvis enbart cancerforskning. Vi delar ut medel även till de som forskar inom bland annat diabetes, våra hjärnor, hjärt- kärl- lungsjukdomar, barnmedicin…

– Dessutom måste de som får del av våra insamlade medel arbeta minst 20 procent patientnära. Alltså inte bara sitta i forskningslabb.

– I vår idé ingår även att vårdcentraler och tandvård ska få del i det här. Även sjukhusen i Karlskoga och  Lindesberg. Forskarna måste ha anknytning till region Örebro län.

FORSKNING I FRONT

Exempel på forskning som ligger i front tack vare fonden?

– Ett bra sånt är Ole Fröberts forskning kring influensa. Han har kommit fram till att om man ger en patient influensaspruta tre dagar efter större operation så minskar risken för dödsfall med 40 procent.

– Kuriosa är att han delvis forskat på björnar som ju är ”sängliggande” i sina iden rätt länge.

– Ett annat exempel: den gamla metoden att göra rent kranskärl i samband med operationer är akterseglad. Forskning med stöd av oss har istället visat hur bra det är att behålla vävnader – som skyddar. Det är nu standard även långt utanför Sveriges gränser.

– Ytterligare exempel är forskning som visat att dålig munhygien kan leda till demens.

Framsteg inom barnmedicin har fått uppmärksamhet?

– Ja, väldigt glädjande. Där har Mats Erikssons smärtforskning visat hur man kan undvika att småbarn ska känna smärta vid operation. Det handlar om att ge sockerlösning, införd i munnen, innan operationen. Detta sagt med vetskapen om att man för bara 40-50 år sedan inte ens trodde att småbarn kände smärta. Det visar hur viktigt forskning är.

GÅVOR FRÅN OLIKA HÅLL

Hur finansieras ni?

– Via månadsgivare. Gåvor vid begravningar och högtider. Testamenten… Och nej, aktier som skänks till  fonden behöver inte beskattas enligt regelverket.

Hur mycket samlar ni in?

– 10 till 15 miljoner om året. Främst från allmänheten. Vi har ju 90-konto och där krävs det att högst 25 procent får gå till administration. Vi har en procentsats under 10.

Har Nyckelfonden någon motsvarighet?

– Vi har inte hittat något där man samlar in pengar till forskning där alla diagnoser finns. Vi har helheten.

– Jag tror vi är på väg åt det hållet: bred forskning och lokal. Allt fler värdesätter tanken att medicinska  genombrott på regional nivå, det kommer att gynna de många som bor i regionen.

Rolf Johnsson

Foton Rolf Johnsson