Nytt Betelår, förnyat hopp

En församlingsherde som ser fram mot rejält utökat samarbete med övriga Equmeniakyrkor och en ungdomsledare som gärna vill se fler pensionärer på BKUs årsmöte.

Det är två av flera nyårsönskningar från Betels pastorsexpedition.

2023 har lyft från startgroparna och är igång. Liv i centrum fick en liten pratstund första söndagen efter Trettondagen med Magnus Kronberg om vad han hoppas och förväntar sig av nya året.

Men först Kajsa Norin som redan laddar upp för BKUs årsmöte 10 februari med start 17:30.

– Där vill jag gärna se att även pensionärer kommer, säger hon. 

Det föranleder förstås Liv i centrum att fråga varför?

VI BEHÖVER VARANDRA

Där blir Kajsa Norins svar tudelat. Två starka skäl talar för att äldre gärna kan besöka unga.

– Dels att det är jättebra för alla att veta vad som pågår på olika områden inom församlingen. Ungdomsarbetet är ett sådant. Vad händer nu? Den frågan kan man få ett svar på här.

– För det andra så är det jättebra för de unga att se att det finns andra åldrar i kyrkan, andra som man kan utbyta erfarenheter med.

– Att generationer möts gynnar båda grupperna. De äldre kan kanske dela med sig av erfarenheter från när de var med i ungdomsarbetet. 

– Vi kommer att dela in oss i mindre grupper i det vi kallar diskussionspunkt. Varmt välkomna till årsmötet.

BKU har i nuläget 50-talet medlemmar och Kajsa Norin har ett starkt vårprogram på sin agenda.

VILL SE UTÖKAT SAMARBETE

Magnus Kronberg har blivit varm i kläderna efter några år nu som Betelherde. Och med 2022 lagt till handlingarna och 2023 påbörjat frågar vi: Vilka är dina önskningar, för församlingen, för det här året?

– Det är att vi till att börja med fortsätter på den väg vi är inne på. Där har vi märkt att vi efter pandemin börjat bli fler och fler på våra gudstjänster, även om en viss pandemieffekt fortfarande finns.

– Vidare att jag/vi vill se fler och nya människor i kyrkan. Dessutom vill jag utveckla arbetet mellan våra Equmeniakyrkor i Örebro, det som vi påbörjat.

– Vi var till exempel över 100 personer vid den internationella träffen i Vasakyrkan nyligen. Det bådar gott.

KÄNNS KLART POSITIVT

Magnus Kronberg väljer att lyfta fram Equmeniaskyrkans arbete  som något väldigt positivt när han tittar lite tillbaka.

– Verkligen. Som helhet har det känts, och känns, väldigt bra. Det samarbetet måste vi absolut bygga vidare på.

– Och det gäller förresten arbetet inom hela Equmeniakyrkan, inte bara i Örebro.

Betelherden lyfter även fram fyra kommande samlingar under året.

– Ser verkligen fram mot att vi tillsammans ska studera kyrkoledarbrevet Färdplan. Det handlar om Equmeniakyrkans gemensamma resa, Equmeniakyrkans framtid. Här vill jag slå ett slag för att bjuda in alla till att vara med och följa utvecklingen. Program kommer.

BEFRIELSE

I sin söndagspredikan lyfte Magnus Kronberg särskilt upp ordet befrielse. Vi frågar vad han lägger i det ordet?

– Vi ska komma ihåg att vi inte bara är befriade från något. Vi är befriade även till något.

– Vi är befriade till att vara den människa vi faktiskt är. Vi är en del i Kristi kropp. Men jag/du är också skapta till att vara den vi är skapta till att vara. Och Jesus går alltid vid vår sida, han har befriat oss från våra bördor, tagit dem på sig.

– Med det budskapet med oss kan 2023 bli ett riktigt gott år.

Rolf Johnsson