Om åtta år så kan söndagsskolan i världen fira kvarts millennium, alltså 250 år.

I vårt land gick ”alla” barn i söndagsskolan så sent som på 50-talet. Idag färre. Men icke desto mindre är söndagsskolan en viktig del i kyrkornas liv. Som i Betel.

– Fler barn är förstås välkomna till vår trevliga söndagsskola, säger Kajsa Norin.

Söndagarna förr. Säg första hälften av 1900-talet. Då gick mer eller mindre alla barn i söndagsskolan. Det var nästan en självklarhet.

Barnen fick lyssna till Bibelns bästa berättelser. Samtidigt kunde trötta föräldrar få någon timma med lite mer lugn och ro.

Under andra hälften av seklet tappade söndagsskolan elever. Annat började konkurrera om tiden.

Flanellografen minns vi

De flesta av oss minns flanellografen där Bibelns figurer sattes upp bland palmer och åsnor. Spännande var bara förnamnet.

Och inte sällan fick vi elever själva vara med och sätta upp bilderna på flanellografen och skapa en komplett biblisk miljö. En pedagogiskt inkluderande undervisning.

Och innan vi gick hem fick vi ett äpple inklistrat i trädet som markerade hur många söndagar man varit där. Den som var riktigt flitig kunde efter terminens slut kanske få med sig ett litet fint lamm hem till julkrubban. Stort.

Eftersom runt en halv miljon barn gick i söndagsskolan när 50-talet bröt in så finns det många välfyllda äppelträd sparade hos de som nu är pensionärer.

BÖRJADE I ENGLAND

Eftersom vi vet att den första söndagsskolan hölls i Gloucester i England 1780 så kan vi konstatera att det var 242 år sedan.

Pionjären hette Robert Raikes. Han hade en klar tanke bakom skolan – förhindra att barn hamnade i kriminalitet.

England var ett fattigt land och många barn for illa. Om vi tycker att vi har bekymmer med barn som dras in i kriminalitet i vår tid, så var det alltså ett stort samhällsproblem redan då.

Raikes skrev i tidningar och talade sig varm för söndagsskolan som en motvikt till eländet. Hans idé slog rot. Folk läste, tog initiativ. Ganska snart växte det upp söndagsskolor här och var. Efter ett par decennier blev de allmänt spridda.

Kyrkornas linje var klar: undervisning i bibelkunskap och kristen tro. Brandvägg mot kriminalitet och våld.

BAPTISTER PÅDRIVANDE

Från England spred sig söndagsskoltanken till USA där den fick väldigt snabb förgrening och är stor än idag.

Den först kända söndagsskolan i Sverige hittade vi i Snavlunda i Sydnärke. 1826 var årtalet. I så fall väntar ett 200-års jubileum för svensk söndagsskola bakom hörnet.

Baptiströrelsen blev en motor i spridningen av svenska söndagsskolor. Pionjären där hette Per Palmqvist som 1851 drog igång den första söndagsundervisningen för barn. Ganska snart var skolorna många, över hela landet.

Andra samfund följe efter och inom några årtionden var söndagsskola en självklarhet i så gott som alla trossamfund.

NUTIDENS SÖNDAGSSKOLA

Numera ligger söndagsskolans tid ofta parallellt med gudstjänsten och inte sällan är barnen med i början på gudstjänsten men går efter en kort inledning in till sin skola medan de vuxna stannar kvar i kyrksalen. Som i Betel. 

Där väntar spännande bibelberättelser, pedagogiskt återgivna av skickliga lärare.

Man kan, för att ge Robert Raikes rätt och ära, konstatera att samtidigt som barnantalet i våra söndagsskolor sjunkit, så har kriminaliteten och barns utsatthet ökat. Raikes förstod något redan då, som vi borde ta till vara på även i vår tid.

Rolf Johnsson