Pumpen som dröjt sig kvar

Pumpkälltorget. Så sa man åtminstone förr om det vi idag kallar Våghustorget. Namnförklaringen hittar vi i den gamla kommunala pumpen i stenfundamentet som står uppe i torgets ena hörn.

Men kvar finns även en annan pump – på Betels bakgård. Faktiskt synlig från torget – om man tittar noga.

Få har sett den. Ännu färre har någon aning om dess historia, kanske inte ens någon nu levandes.

Med tanke på att kommunalt vatten drogs in i Örebro under tidigt 1900-tal så kan vi anta att pumpen har rejält gamla anor. Minst 100 år.

– Kanske fanns den där redan när kyrkan byggdes runt  mitten av 1800-talet, gissar Björn Gobén.

– Det fanns ju förr en vaktmästarbostad i anslutning till kyrkan, och kanske pumpen en gång hörde till en tidig vaktmästarbostad?

– Gissningar förstås. Men vad jag vet, och minns från mina tidiga år i kyrkan, är att köket då låg där vi idag hänger av oss i kapprummet mellan kyrkan och Centrumgården.

MITT I CENTRUM

Och apropå centrum. Betel låg även förr verkligen mitt i centrum, vid självaste stora genomfartsgatan i Örebro.

Liv i centrum kontaktar ordföranden i Sällskapet Gamla Örebro, Göran Lindhé, som berättar om var huvudstråket gick.

– Till Örebro söderifrån kom man in via nuvarande Näbbtorgsgatan och det som tills helt nyligen var biblioteket, korsade Näbbtorget, över nuvarande Drottninggatan. Sedan sneddade huvudleden vidare över det vi idag kallar Våghustorget och in på huvudgatan Köpmangatan. Sedan vidare bort mot slottet och Kanslibron.

Det här var alltså före pulsådrorna Drottning- och Storgatan. Före Storbron.

– Men pumpen mellan Betelkyrkan och varuhuset Vågen går jag nog bet på. Känner inte till någon nedtecknad information om den. Men gammal är den. Jag har faktiskt själv inte sett den, ändå lär den ju stå väldigt centralt, kan man säga.

–Tomten där Betelkyrkan ligger var tidigt bebyggd i det som med tiden skulle blir stora staden Örebro.

MÄRKLIGT BEVARAD

Man kan ju också säga så här: märkligt att pumpen fått stå kvar när så mycket annat omkring rivits. Och dessutom precis i hörnet av Pumpkälltorget. Alltså en pump i ena hörnet, en annan i hörnet snett emot.

Liv i centrum frågar Sören Carlsvärd om han vet något om pumpens historia?

– Ingen kunskap om den. Men den har så långt jag vet ”alltid funnits där”. Tidigare låg det ju en gemensam gård här med grannarna som hade fastigheten där Träffpunkten ligger idag. Kanske en koppling där?

Och för den som inte vet eller minns så låg, fram till 1956, en tidningsredaktion granne med Betel. Nämligen Örebro Dagblad på tomten där Vågen-gallerian finns idag. Tidningen lades ner på grund av dålig ekonomi.

För övrigt var pumparna samlingsplatser förr. ”Samling vid pumpen” heter ju den gamla sången. Och det var här man inte bara hämtade vatten utan även utbytte skvaller och nyheter. Så även i Örebro. 

”Pumpen” på Våghustorget var ofta mötesplatsen där man bestämde träff ett visst klockslag. ”Vi ses vid Pumpen”. Den fick liksom ett egennamn med stort P. Men det var alltså vid den andra pumpen, snett över torget från Betel.

Rolf Johnsson