Samtalskväll om framtiden

Det var framtiden som var i fokus när en skara intresserade beteliter samlades för att ta del av den motion som inkommit: hur ska vi samarbeta framåt mellan våra fem Equmeniakyrkor i Örebro?

– Viktigt att prata om det. Men ett eventuellt samgående ligger flera år framåt, menar Magnus Kronberg.

Fem kyrkor/församlingar som alla har sin verksamhet, sina kostnader, sina lokaler, sina nutida och framtida funderingar. Men vad kan de fem göra tillsammans? Hur kan verksamheterna samordnas?

Och kan det i framtiden rent av leda till en kyrka, en församling? Inga enkla frågor, men intressanta. Och sannolikt nödvändiga.

Därför har den här motionen kommit till Betel, som liksom de andra församlingarna haft två personer engagerade i det här ”samtalsprojektet”. 

Och nu var detta alltså dags att låta beteliterna lufta sina tankar.

STATIONSFÖRESTÅNDARE

Sju ”stationsföreståndare” utsågs. Var och en satt beredd när de som kommit till kvällen gick runt till de olika stationerna och uttryckte sina eventuella önskemål och åsikter inför ett eventuellt gemensamt arbete.

De sju stationerna var: ekonomi, personal, fastighet, barn och ungdom, gudstjänst, information och musik.

Här är ett axplock av tips och förslag som noterades denna tisdagskväll i oktober.

Gudstjänster: 

Predikningar som liknar bibelfrukostarnas samtal. Variation i gudstjänsternas innehåll. Seriepredikningar. En månad med nattvard varje söndag, en slags ”nattvardsserie”.

Fastigheter:

Där menade stationsföreståndare Sven-Erik Sahlen att själva byggnadsresonemanget bör komma in senare i en process. Först bör vi i församlingarna närma oss varandra, hälsa på hos varandra. 

Men en ny gemensam kyrka är en idé som förslogs denna kväll. Och Gunilla Lillhager tyckte att namnet ”Equmeniakyrkan Betel” skulle vara bra redan i nuläget.

KÖRER SJUNGER IHOP

Musik:

Gemensam musikledare. Olika körer sjunger tillsammans. De körer vi har ska sjunga regelbundet, oftare. Kanske starta gemensam manskör eller gospelkör? Mer modern musik.

Personal:

I en framtid kanske vi kan ha en diakonipastor, en ungdomspastor och en predikopastor/föreståndare. Men i nuläget kan vi kanske börja samarbeta mer med befintlig personal i de fem kyrkorna.

Information:

Länka hemsidan till varandra. Gemensamt informationsblad. Uppdatera informationen oftare.

Barn och unga:

Mer ungdomsarbete tillsammans med de andra församlingarna. Göra saker för alla åldrar tillsammans. Kanske koppla ihop ungdomsarbete med grupper utanför kyrkan. Kanske starta Equmenias korplag i fotboll för att nå fler. Gå runt till varandras kyrkor kontinuerligt.

Ekonomi:

Risker eller fördelar med att bli en församling – måste undersökas. Gemensamma upphandlingar kan ge bättre ekonomi. Istället för att satsa pengar på byggnader kan de användas till det som är viktigt – pengar löser inget om vi inte har människor som vill komma till oss.

TROR DET TAR TID

Magnus Kronberg:

– Det är viktigt att vi som församling pratar om vad vi egentligen vill. Vi har ju fått en motion att besvara.

– Men allt det här kan ta sin lilla tid. Det har pratats om det i 25 år men jag tror vi fortfarande har en bit att gå på den här vägen innan vi vet vad vi vill.

– Det viktiga är inte vad vi har idag och vad vi vill bevara. Det är vad vi vill bli i framtiden. Det är samtal om den som gäller.

Monica Hagvall från styrelsen fick avsluta kvällen:

– Känns väldigt skönt att ha gjort en sådan här kväll. Och till sist ska vi inte glömma att vi har en Gud som har sista ordet med i allting.

Magnus Kronberg:

– Förhoppningar, farhågor… Vi får lägga allt i Guds hand. Och låt oss skapa en framtida plats där Guds rike finns synligt.

Rolf Johnsson