UTFLYKT MED KORVGRILLNING

Nästan nästan lite vår i luften. Då passade en av kyrkans bönegrupper på att göra en utflykt till Oset, inkluderande korvgrillning.  På senaste församlingsmötet lyftes en liten önskan upp om fler bönegrupper, som en utökad del av Betels inre liv.Redan finns ett par stycken sådana grupper och i veckan passade de äldsta av dem på att göra en utflykt.Den gick till Oset, gamla oljehamnen vid Svartåns mynning, där det vankades grillad korv. Övrigt fika fick var och en ta med sig.Ett 20-tal beteliter kom och trivdes i kombinationen snålblåst, vårvintersol, kletigt underlag, fågelkvitter, kaffe med dopp och trivsam gemenskap. Ända sedan 70-taletSven-Erik Sahlén var en av initiativtagarna till gruppen för flera decennier sedan nu:– Vi drog igång den här bönegruppen redan på 70-talet. Vi har hållit den vid liv från och till i rätt många år nu. Trevligt och brobyggande.– Vi försöker ha våra träffar var annan vecka under säsong, med reservation för att pandemin har ställt till det under par år nu och där vi har legat lågt.– Hoppas fler sådana här grupper startar. Det kan vara ett sätt att knytas närmare församlingen och uppleva ännu mer gemensam glädje.Träffen avslutades med att alla sjöng med i ”Tills vi ses igen…” En nog så passande sång.Rolf Johnsson 

Korvgrillning på gång. Stark trio fixade till det hela. Birgitta, Björn, Bosse.

Sven-Erik Sahlén har varit med i bönegruppen sedan 70-talet.

Mums. Elisabeth Steringer-Love tyckte korven smakade förträffligt.

Mera korvkalas. Carina Sahlén gillade förplägnaden.