”Vi är laddade inför hösten”

Scouter, tonår, söndagsskola, Engelkör… och mycket mer.  Det är en fullmatad höst som väntar ungdomsledaren Kajsa Norin.

– Vi är laddade. Det är så roligt att komma igång igen och vi har så mycket som händer i ungdomsarbetet framöver.

En av nyheterna är att barnkören numera bedrivs i samarbete med Betlehemskyrkan. 

Engelkören, som de unga Betel-rösterna träffande heter, är öppen för barn som är sju år och uppåt. De samsjunger numera med Betlehemskyrkans barnkör som leds av Kersti Esserwall-Smårs.

– Det är så roligt att kunna samarbeta, säger Kajsa Norin, som följaktligen håller i trådarna för Betelkyrkans barnkör.

–Det är roligt att tänka ekumeniskt. Det är liksom i tidens anda. Att vi kyrkor kan samarbeta är väldigt positivt. Det känns som att vi har en kul höst framför oss tillsammans med barnen.

START VECKA 35

När det här skrivs så är det start nästa vecka som gäller. Alltså 35.

– Fler är välkomna att vara med. Bara att höra av sig eller dyka upp.

Den nionde oktober, Tacksägelsedagen, är det första höstuppsjungning för publik och då i Betlehemskyrkan.

– Sedan blir det fler tillfällen. Även i Betelkyrkan, förstås.

För övrigt lyfter Kajsa Norin gärna fram de många aktiva ledarna i Betelkyrkan.

– Vi har fantastiska ledare. Kloka, kreativa. Och med en känsla att arbeta för barnens bästa på alla sätt.

– Vi har ett bra program framför oss, tycker jag. Att vara ung och delta i Betelkyrkans barn- och ungdomsarbete, ja det är verkligen positivt.

Rolf Johnsson