Fem blev tillfälligt en

Fem församlingar blev tillfälligt en när alla under ett par timmar knöts ihop i en gudstjänst i Haga. Fem pastorer, medlemmar från fem kyrkor. Och fullsatt till sista stol.

– Guld att få mötas så här, sa Hagakyrkans pastor Anna Lena Evehäll till Liv i centrum.

Vilken glädjefest det var i fullsatta Hagakyrkan när Örebros fem Equmenia-församlingar hade gemensam gudstjänst: Betania, Betel, Betlehem, Haga, Vasa.

Pastorer på plats var Monica Sturzenbecker, Magnus Kronberg, Katarina Linderborg, Anna Lena Evehäll och Martin Lindhé.

Härliga Gott & Blandat sjöng, Fredrik Sturzenbecker spelade gitarr, Monica Sturzenbecker predikade och tankar från ”Dela tron vidare” delades. Den ekumeniska samvaron kändes äkta och rätt.

FLER TRÄFFAR

Liv i centrum frågade Haga-herden Anna Lena Evehäll vad hon tyckte om ”fem-mötet”?

– Det är guld att få mötas så här. 

– Dels aktualiserar vi serien ”Färdplan”, dels får vi dela vår tro och våra heliga vanor med varandra.

– Att få fira gudstjänst tillsammans och känna kraften när vi alla möts, det är stort.

Det kommer att bli fler liknande träffar. I Vasakyrkan i september, i Betel i november. 

– Vi vill blåsa där det glöder och där kraften finns.

Träffen gav mersmak och mersmak var det även vid kyrkkaffet där ett helt bullberg gick åt. Men framförallt möttes kyrkfolk från fem församlingar och kände fin samhörighet.

Rolf Johnsson