Från mörker till ljus

Påskdag i Betel.

Från dovt mörker till flödande ljus. Från dödens smärta till livets glädje. Från förlust till hopp.

Allt detta upplevde påskfirarna i kyrkan.

Det var en annorlunda atmosfär som mötte Betel-besökarna på påskdagen. Kyrksalen draperad i svart.  Vårsolen utestängd. Det var förstås en symbol för Långfredagens svärta och smärta. Men så – med ett par handryckningar – drogs draperierna bort och ljuset kom in. Återuppståndelsens ljus. Påskdagens hopp.

Magnus Kronberg dunkade tre gånger på kyrkdörren och ropade högt: Kristus är uppstånden!!!

Varpå församlingen svarade tre gånger: Ja, han är sannerligen uppstånden!!! Så inleddes den kanske viktigaste dagen i kristenhetens årscykel. 

Fin gudstjänst

Det blev en väldigt fin gudstjänst, inramad inte minst av Erik Wing på bas och cello, Börje Ström på flygel och Jenny Nilsson med sin soloröst vid mikrofonen. Stämningsfullt, livsbejakande, ärligt. Vid träkorset stod de tre bibliska kvinnorna och såg att korset vart tomt. I det ögonblicket i historien bars den kristna tron för en stund enbart på dessa kvinnors axlar.

Ungdomarna hade också ett inslag där Joel Hagvall, Edvin Hedqvist och Arvid Nilsson pedagogiskt förklarade både korsfästelsens och uppståndelsens budskap på ett illustrativt sätt.

Magnus Kronberg knöt i sin predikan an till långfredagens dramatiska händelser i Sveaparken med upplopp och utbrunna polisbilar.

– Allt kokar ner till, och visar, vad ondska är. Men vi vet att vare sig Gud eller Bibeln behöver försvaras med eld eller våld.

– Gud offrade sig för oss för att på påskdagen visa att Guds kärlek är starkare än döden. Det är kärnan i det kristna budskapet.

Betelherden menade att många kan ta till sig saker som Jesus sa men när det kommer till en avgörande punkt måste vi ta ställning.

– Vi måste inte tro på alla under, men vi måste tro på uppståndelsen. Utan påskdag och uppståndelse – ingen kristen tro. Valet gör vi vid den tomma graven.


Blomsterfest med barn

Efteråt var det sedvanlig blomsterfest i kyrkan, en av kyrkoårets gladaste stunder, nämligen när barnen stormar in i kyrkan laddade med påskliljor som delas ut till besökarna. I det här fallet ett 90-tal.

Det är alltid lika roligt med denna fina gest som talar om för oss både att Jesus är uppstånden och att ljuset och våren kommit tillbaka.

Det senare har väl sällan varit så efterlängtat som denna, globalt sett, våldsfyllda vårvinter.

Från predikstolen gjordes även reklam för kommande satsning med torsdagkvällar som är tänkta att bli något av allaktivitetskvällar i kyrkan. Start 21 april klockan 17:30 – medtag eget fika.

Sammantaget: en väldigt fin påskdagsgudstjänst som knöt ihop tro, hopp och liv till en fin treenighet.

Och sällan har väl lovsångstexten känts mer passande än denna dag:”Godhet har makt över ondskan. Kärlek nedkämpar hat. Ljuset upplyser mörkret. Livet segrar till slut”

Rolf Johnsson