Kallelse i fokus

Ordet kallelse var i fokus när Rune W. Dahlén var i Betel och undervisade.

– En kallelse behöver inte vara enbart pastor eller missionär. Det kan även vara att bli en bra skomakare, snickare eller ungdomsledare. Kallelse kan ta sig olika uttryck.

Stor förväntan när teologie doktor Rune W. Dahlén intog podiet i Betel. Inbjudna var alla Equmenias församlingar i Örebro.

Pastor Magnus Kronberg:

– Det här är en del i det arbete med kyrkoledarbrevet Färdplan för församlingarnas framtid som vi arbetat med tillsammans i Equmeniakykorna i Örebro under året.

– Jag tror verkligen att han är rätt person att leda sådana här samtal och prata om kallelse. Och roligt att få göra detta tillsammans med Örebros samtliga Equmeniakyrkans församlingar här idag.

INÅT OCH UTÅT

Rune W Dahlén talade inte minst om att en kallelse innefattar de viktiga orden ”inåt” och ”utåt”.

– Inåt innebär att leva nära Gud. Utåt innebär att vi delar med oss utåt av budskapet och löftet Jesus gett oss. Det kristna livet är hela tiden en växling mellan de här två kallelserna.

– Och jag betonar att du inte kan ta med dig Jesus. Han finns redan här, hos oss, hela tiden.

Sedan lyfte han fram den största kallelsen av alla.

– När Gud talade till Maria att hon blivit kallad till att föda Jesus. Vilken kallelse, att födas in i det gudomliga i denna värld!

ÄNDRAD INNEBÖRD

Rune W. Dahlén lyfte även fram att ordet kallelse ändrat karaktär under decennierna.

– Tidigare innebar det kanske att särskilt lärare och sjuksköterskor hade ett kall i sitt yrke, med inte sällan låga löner för hårt arbete.

– Nu håller vi på att återupprätta ordets betydelse. En kallelse kan, enligt min mening, vara en kallelse till mängder av andra uppdrag än de vi vanligtvis tänker på, pastor eller missionär.

– Det kan vara, som Luther uttryckte sig, en kallelse att bli skomakare eller skräddare. Men kanske även att vara ungdomsledare, att vara en bra barnuppfostrare, att vara bra i sitt yrke… Vi har en kallelse till de olika uppgifter som Gud vill att vi ska göra. Vi ska vara lyhörda här.

– Eller som en person sa till mig: ”Min kallelse är att syssla med ekonomi”. 

NÖJDA LYSSNARE

De som kom till Betel denna lördag trivdes. Både som lyssnare i kyrksalen och i sorlet på fikastunden.

Sören Carlsvärd var en flera pastorer som kom för att lyssna:

– Rune W. Dahlén är både pedagogisk, enkel och djup i sina utläggningar. Mycket intressant och bra.

Magnus Kronberg:

– En fin dag. Lärorik. Färdplanen framåt fortsätter i god anda och mycket glädje.

Rolf Johnsson