Regionråd på Betelträff

Regionrådet Behcet Barsom (KD) var gäst på Betelträffen nyligen.

– Att vara ute och möta människor ger en bild av verkligheten. Jag gillar sådana här träffar.

Det blir lätt mycket administration som politiker och regionråd. Därför blir sådana här besök, som Betelträffen, levande och bra möten med länsborna, menade KD-politikern.

Han har sin bakgrund i Turkiet. Han kom till Sverige som tioåring 1976, som kristen syrian. ”Kristen minoritetsgrupp” som han själv säger. Som 57-åring, har han bott i Varberga hela sin Örebro-tid.

– Glada minnen från integrationen. Här fick jag lära mig begreppet fika, inte minst, säger han och skrattar.

–  Saft och bullar, det var grejer det i barndomen. Och med hjälp av Pippi Långstrump och Nicke Nyfiken började jag lära mig svenska språket i ett land där allt var nytt. Inte minst innebörden av orden värme och kyla.

TIDIGT POLITIKER

Han blev tidigt politiker. Men varför just KD, undrade Lars-Åke Stenström som ledde träffen.

– Därför att de frågade mig. 

Det svaret utlöste skratt från den nästan 40-hövdade publiken i Arken.

– Men jag har alltid varit samhällsintresserad och här stämde mina värderingar också med de som Kristdemokraterna hade.

Regionrådet menar att politik i mycket handlar om relationer.

– Därför fungerar regionstyret mellan de tre partierna S, C och KD bra. Vi ska vara överens om alla beslut som läggs fram, inte gå bakom ryggen på varandra.

SKATTER OCH VÅRD

Samtalet kom inte minst att handla om skatter och akutvård. Barsom dementerade att akuten ska läggas  ned i Lindesberg och att det absolut inte är aktuellt att minska vårdpersonalen i länet.

– Det har vi inte råd med.

Däremot vill han se mer av samarbete mellan vårdcentraler och dessutom föreslås att regionens administration ska bantas med tio procent av kostnaderna.

– Skattehöjningen förslås till 75 öre. Det blev min kompromiss som togs där jag tyckte att skatten skulle klara 600 miljoner av de 1,2 miljarder vi måste hämta hem. Resten ska vi kunna spara via effektiviseringar.

SYRIANSKA KYRKAN

Behcet Barsom går till Syrianska Maria-kyrkan, men han ser gärna ett utökat samarbete med fler av Örebros kyrkor.

– Känns som att det var lite tätare förr. Finns nog anledning att närma oss varandra mer igen. Inte minst där vi gemensamt kan mötas i den viktiga frågan hur vi ska nå fler unga.

Han vill även se att politiker, i alla partier, kan våga upptäcka bra förslag även hos motståndarna.

– Mera bejakande av ”den tanken var god”, hos de som inte tycker som jag. Släppa på egna prestigen.

– Demokratin är att ha olika åsikter, men även lyssna på  varandra.

Rolf Johnsson